Swip Swap – handig & duurzaam speelgoed ruilen APK Download

Swip Swap – handig & duurzaam speelgoed ruilen APK Download

Description of Swip Swap – handig & duurzaam speelgoed ruilen

Swip Swap – handig & duurzaam speelgoed ruilen APK Download

MET SWIP SWAP RAAK JE NOOIT UITGESPEELD!
Ruil speelgoed waar niet meer mee wordt gespeeld op een leuke en eenvoudige manier met speelgoed van kinderen uit de buurt:

1. Upload het speelgoed dat je wil ruilen
2. Zoek speelgoed dat jullie leuk vinden
3. Doe een ruilvoorstel en geef aan waar en wanneer je zou kunnen ruilen
4. Even wachten op antwoord en ruilen maar!

Swip Swap biedt gratis eindeloos en duurzaam speelplezier!
Elk gezin heeft wel een doos vol met speelgoed dat nooit of nauwelijks wordt gebruikt. Zonde! Andere kinderen zouden graag met dat speelgoed spelen. Met Swip Swap is dat verleden tijd.
Met deze speelgoed ruil-app kunnen ouders en kinderen zelf speelgoed ruilen voor ‘nieuw’ gebruikt speelgoed van andere kinderen uit de buurt. Tevens brengt het ruilen kinderen in contact met kinderen in de buurt en de app zorgt direct voor een reductie van afval.
Swip Swap is een app voor kinderen, ouders, maar ook opa en oma of oom en tante. “Opruimen wordt leuk als je samen op zoek gaat naar “nieuw” gebruikt speelgoed dat je ruilt voor je niet-meer-gebruikt speelgoed.” En bovendien leren kinderen spelenderwijs de voordelen van delen en ruilen voor een sociale en gezonde wereld.

LET OP!
De app werkt in principe in heel Nederland, maar voor het gebruik van de app is het van belang dat er voldoende gebruikers zijn in uw directe omgeving. Daarom werken wij keihard om Swip Swap via de basisscholen alle wijken, buurten en dorpen in Nederland te activeren. Swip Swap organiseert Challenges op basisscholen zodat er voldoende gebruikers zijn, en er in de buurt veel geruild kan worden. Bovendien worden er op diverse plekken in de wijk Swip Swap Spots (ruillocaties) gerealiseerd.

INTERESSE?
Kunt u niet wachten om ook in uw buurt te starten met Swip Swappen? Is uw school mogelijk ook geïnteresseerd in een gratis Swip Swap Challenge inclusief lesbrief? Laat het ons weten via [email protected]. Wij nemen contact met u, of uw school op om de mogelijkheden te bespreken.
WITH SWIP SWAP YOU WILL NEVER GET OUT!
Swap toys that are no longer played with with toys from nearby children in a fun and easy way:

1. Upload the toys you want to trade
2. Find toys you like
3. Make a trade offer and indicate where and when you could trade
4. Just wait for an answer and exchange!

Swip Swap offers endless and lasting fun for free!
Every family has a box full of toys that are never or hardly used. Sin! Other kids would love to play with those toys. With Swip Swap, that is a thing of the past.
With this toy exchange app, parents and children can exchange toys themselves for ‘new’ used toys from other children in the neighborhood. The exchange also brings children into contact with children in the neighborhood and the app immediately reduces waste.
Swip Swap is an app for kids, parents, but also grandparents or uncles and aunts. “Cleaning up becomes fun when you go looking for “new” used toys together that you exchange for your no longer used toys.” And in addition, children playfully learn the benefits of sharing and trading for a social and healthy world.

PAY ATTENTION!
The app works in principle throughout the Netherlands, but to use the app it is important that there are enough users in your immediate vicinity. That is why we work very hard to activate Swip Swap through primary schools in all districts, neighborhoods and villages in the Netherlands. Swip Swap organizes Challenges at primary schools so that there are enough users, and a lot can be exchanged in the area. In addition, Swip Swap Spots (exchange locations) are being realized in various places in the district.

INTERESTED?
Can’t wait to start Swip Swapping in your area? Is your school also interested in a free Swip Swap Challenge including lesson letter? Let us know via [email protected]. We will contact you or your school to discuss the options.

App Information of Swip Swap – handig & duurzaam speelgoed ruilen

App Name Swip Swap – handig & duurzaam speelgoed ruilen v3.0.7
Genre Apps, Parenting
Size40M
Latest Version3.0.7
Get it On Google Play
UpdateNovember 19, 2021
Package Nameapp.swipswap.swipswap2
Rating
Installs1,000+
PUBG Mobile India APK now available
This is default text for notification bar