Ordspill APK v1.6102 Download

Ordspill APK v1.6102 Download

(35851)Games, Word

Description of Ordspill

Ordspill APK v1.6102 Download


Ord er grunnlaget når man skal lære norsk. Du kan bruke Ordspill til å memorere og øve deg på å stave ord. Det sterke spillet med kirsebærblomst-tema gjør deg mer oppslukt i spillet. Når du blir lei av den rosa kirsebærhuden, kan du bytte til en annen hud. Dette vil gi deg flere visuelle overraskelser.

Hvordan man spiller:

– Dra over de valgte bokstavene vannrett eller loddrett for å lage et ord.
– Om de valgte bokstavene kan bli satt sammen til et ord i rekkefølge forsvinner de automatisk. Når det valgte uttrykket forsvinner, vil blokkene over falle ned.
– Følg nøye med på teksten på disse boksene for å forme ord, dette kan hjelpe deg eliminere boksene for å gå videre til neste nivå raskere.

Dette er et ordspill som faktisk er sjeldnere enn det ser ut som. Mer enn 2000 nivåer for deg. Hvor langt kan du gå?

Tilbakemeldingen din er det som betyr mest! Vi har gjort noen nødvendige forbedringer på spillet slik at du kan nyte favorittpuslespill-appen din enda mer!
Words are the basis when learning Norwegian. You can use Word Games to memorize and practice spelling words. The strong game with a cherry blossom theme makes you more immersed in the game. When you get tired of the pink cherry skin, you can switch to another skin. This will give you more visual surprises.

How to play:

– Drag over the selected letters horizontally or vertically to create a word.
– If the selected letters can be put together into a word in order, they disappear automatically. When the selected expression disappears, the blocks above will fall down.
– Pay close attention to the text on these boxes to form words, this can help you eliminate the boxes to move on to the next level faster.

This is a pun that is actually rarer than it seems. More than 2000 levels for you. How far can you go?

Your feedback is what matters most! We’ve made some necessary improvements to the game so you can enjoy your favorite puzzle app even more!

App Information of Ordspill

App Name Ordspill v1.6102
Genre Games, Word
Size39.8 MB
Latest Version1.6102
Update2021-09-30
Package Nameword.block.puzzles.search.words
Rating ( 35851 )
Installs1,000,000+
PUBG Mobile India APK now available
This is default text for notification bar