Moje SPP APK 1.1.126 Download

Moje SPP APK 1.1.126 Download

Description of Moje SPP

Moje SPP APK 1.1.126 Download

Majte prehľad o faktúrach, spotrebe energií a vybavte všetko jednoducho a pohodlne v aplikácii MojeSPP.

Na jednom mieste si môžete spravovať všetky odberné miesta, ako aj odberné miesta svojich blízkych. Ak ste podnikateľ, energie všetkých svojich firiem môžete mať pod palcom v rámci jedného účtu. Vďaka aplikácii MojeSPP môžete napríklad:
– mať prehľad o faktúrach
– robiť úhrady priamo v aplikácii
– spravovať všetky svoje odberné miesta alebo odberné miesta firmy na jednom mieste
– mať spotrebu elektriny alebo plynu pod kontrolou
– vidieť históriu odpočtov a zadávať nové
– zmeniť výšku preddavkov, spôsob platby, tarifu a ďalšie údaje
– aktivovať služby a zadať nové požiadavky

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii prostredníctvom zákazníckej podpory priamo v portáli MojeSPP.
Vaše námety na vylepšenia radi uvítame na adrese: [email protected]
Vaše SPP
Keep track of invoices, energy consumption and complete everything easily and conveniently in the MojeSPP application.

You can manage all collection points as well as collection points of your loved ones in one place. If you are an entrepreneur, you can have the energy of all your businesses under your thumb in one account. For example, with MySPP, you can:
– have an overview of invoices
– Make payments directly in the application
– manage all your collection points or company collection points in one place
– control electricity or gas consumption
– see the history of deductions and enter new ones
– change the amount of advances, method of payment, tariff and other data
– activate services and enter new requests

If you have any questions, we are at your disposal through customer support directly in the MojeSPP portal.
We would like to welcome your suggestions for improvements at: [email protected]
Your SPP
Opravený problém s prihlasovaním pomocou SMS tokenu. Drobné vylepšenia aplikácie

App Information of Moje SPP

App Name Moje SPP v1.1.126
Genre Games, House & Home
Size3.8M
Latest Version1.1.126
UpdateNovember 29, 2021
Package Namesk.spp.mojespp
Rating
Installs5,000+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PUBG Mobile India APK now available
This is default text for notification bar