Jesa Kgogomodumo (Tswana) APK 6 Download

Jesa Kgogomodumo (Tswana) APK 6 Download

Description of Jesa Kgogomodumo (Tswana)

Jesa Kgogomodumo (Tswana) APK 6 Download

Jesa Kgogomodumo e ruta ngwana wa hao tsa botlhôkwa tsa go bala. Kgobokanya mae a dikgogomodumô ibile o ba jese makwalô gore ba gole ba nne ditsala tse di ša!

KE ENG JESA KGOGOMODUMO?
JESA KGOGOMODUMO e dirisa mokgwa yoo rurifaditsweng wa “tshamekela go ruta” go tsênya bana le go ba thusa go ruta go bala. Bana ba itumêla go kgobokanya le go golisa kgogomodumo tsa bona mme ba ithuta tsa botlhôkwa tsa go bala.

E TSENYE SELELA-THEKENG MAHALA, KANTLE HO DIPAPATSO, KANTLE LE THEKO KA HARE HA LENANEO!
Teng kaofela ke 100% mahala, e bopilweng ke makgotla a se nang poelo Curious Learning, CET le Apps Factory.

DINTLHA TSA MOTSHAMEKO TSA GO THUSA GO RUTA BANA GO BALA:
• Merabaraba ya go itumedisa ya fonetiki
• Metshameko ya go tsamaisa mohlala wa makwalo
• Metshameko ya kgopolo ya mafoko
• Dilekanyo tse thata tsa “modumo fela”
• Pegô ya botswêlêlô-pele ya setswadi
• Tseno ya badirisi ba bantsi bakeng sa pego ya botswêlêlô-pele ba modirisi.
• Kgogomodumo tsa go kgobokanyega, tsa golisega ibile tse kgahlisang
• Designed to promote socio-emotional skills E bopetswe go tlhatlosa boitseanape jwa ga maikutlô
• Kantle le theko ka hare ha lenaneo
• Kantle ho dipapatso
• Ga e tlhôke kgokêlêlô ya enthanête

E SEMOLOTSE KE BAITSEANAPE BAKENG SA NGWANA WA GAGO
Motshameko ona o ikaegile mo dipatlisisông le kitsô tsa mengwaga go maranyane a go bala le go kwala. E akarêtsa boitseanape jwa botlhôkwa bakeng sa go bala le go kwala, go akaretsa Têmogô ya seFonetiki, Têmogô ya Makwalo, Fonetiki, Mafoko, le go Bala Lefoko ka Pônô gore bana ba ka nna le tshimolôgo ye maatla ya go bala. Ikaegile mo mogopolông wa go tlhokomela kgobokanyô ya dikgogomodumo, e bopegile go kgothatsa kutlwêlôbotlhoko, boitshôkô le tlhabololô ya ga maikutlô mo baneng.

RE BO MANG?
Jesa Kgogomodumo e nayilwe madi ke lephata la ga goromêntê ga merêrô ga mafatshe a sele jaaka karolô ya kgaisanô ya EduApp4Syria. Lenaneo la ntlha la seArabea le ne le somololotswe jaaka lebagana kopanetsweng magareng ga Apps Factory, CET – The Center for Educational Technology, le IRC – The International Rescue Commitee.

Jesa Kgogomodumo e fetotswe ho Senyesemane ke Curious Learning, lekgotla le se nang poêlô le ineetseng ho etsa teng e natla bakeng sa wo a e tlhôkang. Re setlhôpha sa babatlisisi, badiri le barutisi ba ineetsing ho naya bana hole gotlhe thutô ka teme ya bônê ya tswalo ye e ikaegileng mo bosuping le dikitsô – mme ba berekela ho atametsa Jesa Kgogomodumo ho maleme a 100+ a thulaganyo e bokete gotlhe mo lefatsheng.

—–

Feed The Monster teaches children the fundamentals of reading in Tswana. Collect monster eggs and feed them letters so they can grow into new friends!

WHAT IS FEED THE MONSTER?
Feed The Monster uses proven ‘play to learn’ techniques to engage kids and help them learn to read. Children enjoy collecting and growing pet monsters while learning reading fundamentals.

FREE TO DOWNLOAD, NO ADS, NO IN APP PURCHASES!
All content is 100% free, created by literacy nonprofits Curious Learning, CET, and Apps Factory – and brought to South Africa through the support of BellaVista School.

GAME FEATURES TO PROMOTE READING SKILLS:
• Fun and engaging phonics puzzles
• Letter tracing games to aid reading and writing
• Vocabulary memory games
• Challenging “sound only” levels
• Parental progress report
• Multi-users login for individual user progress.
• Collectable, evolvable, and fun monsters
• Designed to promote socio-emotional skills
• No in-app purchases
• No ads
• No internet connection needed

DEVELOPED BY EXPERTS FOR YOUR CHILD.
The game is based on years of research and experience into the science of literacy. It incorporates key skills for literacy, including Phonological Awareness, Letter Recognition, Phonics, Vocabulary, and Sight Word Reading so kids can develop a strong foundation for reading. Built around the concept of caring for a collection of monsters, it is designed to encourage empathy, perseverance and socio-emotional development for children.
Google Play update.

App Information of Jesa Kgogomodumo (Tswana)

App Name Jesa Kgogomodumo (Tswana) v6
Genre Educational, Games
Size55M
Latest Version6
Get it On Google Play
UpdateOctober 8, 2020
Package Namecom.eduapp4syria.feedthemonsterTswana
Rating
Installs500+
PUBG Mobile India APK now available
This is default text for notification bar