Beauty Last Minute APK 1.2.6 Download

Beauty Last Minute APK 1.2.6 Download

Description of Beauty Last Minute

Beauty Last Minute APK 1.2.6 Download

Czy często zdarza Ci się, że klientka odwołuje wizytę w ostatniej chwili, albo po prostu się nie pojawia? Dzięki aplikacji Beauty Last Minute to już nie jest problem. Wprowadź w grafik wolny termin i powiadom klientów, że zwolniło się miejsce. Dzięki rozbudowanemu systemowi powiadomień, Twoi klienci dostaną informację, że masz wolny termin last minute.
Szukasz prostego w obsłudze systemu do zarządzania salonem?
Z aplikacją Beauty Last Minute możesz prowadzić grafik swoich pracowników, poinformować klientów o zakresie usług i cenniku oraz informować o wolnych terminach w salonie. Nie czekaj. Dołącz do sieci Beauty Last Minute i ciesz się pełnym grafikiem. Twoim i Twoich pracowników.
DO OBSŁUGI WYSTARCZY TELEFON
Obsługuj aplikację prosto ze swojego telefonu. Możesz korzystać z dowolnego urządzenia mobilnego lub komputera.
SMSY DO KLIENTÓW
Twoi klienci już nie zapomną o wizycie, dostaną sms z przypomnieniem o swojej rezerwacji.
ZAPEŁNIAJ WOLNE TERMINY LAST MINUTE
Dodawaj wolne terminy last minute, a Twoi klienci dostaną o nich powiadomienia na telefon.
KONIEC Z PAPIEROWYM KALENDARZEM
Zarządzaj pracą pracowników, dodawaj rabaty, cenniki i usługi. Sprawnie zarządzaj kalendarzem rezerwacji w jednym miejscu.
INFORMUJ O PROMOCJACH
Masz bazę klientów w jednym miejscu. Wysyłaj im bezpośrednio wiadomości o nowościach i promocjach w Twojej ofercie.
TWOJA STRONA W APLIKACJI
Daj się poznać nowym klientom. Stwórz swoją stronę w aplikacji. Dodaj zdjęcia, informacje o ofercie i swoje dane kontaktowe.
Szukasz usług beauty w Twoim mieście? Pobierz Beauty Last Minute i sprawdź ofertę najlepszych salonów w okolicy.
DUŻA ILOŚĆ USŁUG DO WYBORU
W aplikacji Beauty Last Minute masz do wyboru aż kilkanaście profesji i ponad 100 kategorii usług.
NAJSZYBSZE WOLNE TERMINY
Znajdź najszybsze wolne terminy na konkretne usługi, w konkretnym salonie lub mieście.
PROSTY PROCES REZERWACJI
W kilku kliknięciach dokonasz rezerwacji usługi w wybranym salonie. Otrzymasz potwierdzenie rezerwacji oraz przypomnienie 24h przed wizytą.
POWIADOMIENIA O WOLNYCH TERMINACH
Czekasz na wolny termin u ulubionego fryzjera lub kosmetyczki? Dodaj salon do ulubionych i otrzymuj powiadomienie o wolnym terminie.
RATUNEK NA OSTATNIĄ CHWILĘ
Złamany paznokieć czy makijaż na niezapowiedzianą imprezę. Dzięki aplikacji Beauty Last Minute, możesz znaleźć salony i usługi, na ostatnią chwilę.
Do you often have a client canceling a visit at the last minute, or just doesn’t show up? Thanks to the Beauty Last Minute application this is no longer a problem. Enter a free time in the schedule and notify customers that space has become available. Thanks to the extensive notification system, your customers will receive information that you have a free last minute deadline.
Are you looking for an easy-to-use salon management system?
With the Beauty Last Minute application you can run a schedule of your employees, inform customers about the scope of services and the price list, and inform about available dates in the salon. Don’t wait Join the Beauty Last Minute network and enjoy the full graphics. You and your employees.
YOU MUST HAVE A PHONE
Operate the application straight from your phone. You can use any mobile device or computer.
CUSTOMER SMSES
Your customers will not forget about the visit anymore, they will receive a text message with a reminder about their booking.
FULFILL LAST MINUTE DATES
Add free last minute dates and your customers will receive notifications by phone.
END OF THE PAPER CALENDAR
Manage employee work, add discounts, price lists and services. Efficiently manage your booking calendar in one place.
INFORM YOUR PROMOTIONS
You have a customer base in one place. Send them directly messages about new products and promotions in your offer.
YOUR WEBSITE IN THE APPLICATION
Get to know new customers. Create your website in the application. Add photos, offer information and your contact details.
Are you looking for beauty services in your city? Download Beauty Last Minute and check the offer of the best salons in the area.
A LOT OF SERVICES TO CHOOSE
In the Beauty Last Minute application you have a choice of several professions and over 100 categories of services.
FASTEST DATES
Find the fastest free dates for specific services, in a particular salon or city.
SIMPLE BOOKING PROCESS
In a few clicks you can book a service in the selected salon. You will receive a booking confirmation and reminder 24 hours before your visit.
NOTIFICATIONS OF FREE DATES
Are you waiting for a free date with your favorite hairdresser or beautician? Add the salon to your favorites and receive a free date notification.
RESCUE FOR THE LAST MOMENT
Broken fingernail or makeup for an unannounced party. With the Beauty Last Minute app, you can find salons and services at the last minute.
Poprawki i udoskonalenia

App Information of Beauty Last Minute

App Name Beauty Last Minute v1.2.6
Genre Apps, Beauty
Size7.7M
Latest Version1.2.6
UpdateMay 29, 2020
Package Namepl.biokod.lastminute
Rating
Installs100+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PUBG Mobile India APK now available
This is default text for notification bar