Agdata – vše pro chytrou farmu v jednom systému APK 4.7.61 Download

Agdata – vše pro chytrou farmu v jednom systému APK 4.7.61 Download

Description of Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému

Agdata – vše pro chytrou farmu v jednom systému APK 4.7.61 Download

S aplikací Agdata budete mít všechny důležité informace o vaší farmě po ruce vždy a všude.

* analyzujte ekonomiku podniku na úroveň jednotlivých plodin
* sledujte pohyb všech strojů
* spravujte jednotlivé parcely a půdní bloky
* plánujte osevní postupy
* hlídejte hladinu dusíku a dalších živin u jednotlivých plodin
* pohodlně vytvářejte zákonné a dotační evidence
* rychlé záznamy skladových pohybů
* zaznamenávejte pastvy a ustájení vašich zvířat
* sledujte hodnoty všech senzorů Agdata (meteostanice, sondy do obilí, půdní sondy, …)
* vytvářejte podklady pro mzdy
* zapisujte poznámky
* spravujte smlouvy obchodní i pachtovní
* hlídejte termíny plateb partnerům a majitelům pozemků v pachtu
* vytvářejte jednoduše daňová přiznaní

Agdata je plně propojená s vašimi daty na Portálu farmáře (eagri.cz).

Mějte přehled o všech svých půdních blocích, které můžete jednoduše seskupovat do areálů. U každého pole budete mít přehled o osetých i plánovaných plodinách, nákladech na vstupy a výnosech ze sklizní.

Placené verze Agdata vám navíc nabízí detailní analýzu dusíku a dalších živin a umožní tak efektivně plánovat aplikace hnojiv. Zákonné evidence budete mít k dispozici na jeden klik a vždy aktuální, žádná kontrola vás ji nezaskočí.

Základní funkce Agdata.cz včetně mobilní aplikace můžete používat do výměry 250 ha ZDARMA!

A prvních 30 dnů budete mít navíc k dispozici všechny pokročilé funkce na vyzkoušení.
With Agdata, you will have all the important information about your farm at hand, everywhere.

* Analyze the farm’s economy to the level of individual crops
* Monitor the movement of all machines
* Manage individual parcels and attic blocks
* plan crop rotation
* monitor the levels of nitrogen and other nutrients for each crop
* conveniently create legal and subsidy records
* Fast recording of stock movements
* record grazing and housing of your animals
* monitor the values ​​of all Agdata sensors (weather stations, grain probes, soil probes, …)
* Create wage bases
* take notes
* Manage business and lease contracts
* Keep an eye on payment dates for partners and landowners in the lease
* Create simple tax returns

Agdata is fully connected to your data on Farmer Portal (eagri.cz).

Keep track of all your soil blocks that you can easily group into campuses. For each field, you will have an overview of sown and planned crops, input costs and yields.

In addition, the paid version of Agdata offers you a detailed analysis of nitrogen and other nutrients, allowing you to plan fertilizer applications efficiently. Legal records will be available to you at one click and always up to date, no check will not surprise you.

Basic functions of Agdata.cz including mobile application can be used up to 250 ha for FREE!

And for the first 30 days, you’ll have all the advanced features to try.
Nové:
* přidání id klíčenky do seznamu podúčtů
* ukládání geojson výstupu u pozorování Agdata VARI
* sklady – příjemka/výdejka – export obsahuje pouze číselné sloupce a jednotka skladové karty má vlastní sloupec

Starší:
* oprava filtrace překryvu plodin
* oprava maximální dávky dusíku v evidencích
* oprava možnosti změnit typ aktivity v seznamu aktivit
* úprava deníku nafty, aby bral v potaz nastavení uživatelských aktivit

App Information of Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému

App Name Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému v4.7.61
Genre Apps, Tools
Size16M
Latest Version4.7.61
UpdateMay 9, 2022
Package Namecz.agdata.app
Rating
Installs1,000+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PUBG Mobile India APK now available
This is default text for notification bar