کتابخانه بینات APK 1.1.2 Download

کتابخانه بینات APK 1.1.2 Download

Description of کتابخانه بینات

کتابخانه بینات APK 1.1.2 Download

بنیان‌گذار روش نوین در فراگیری قرآن‌کریم با سه محور خوب خواندن، خوب فهمیدن و خوب عمل کردن قرآن‌کریم در افغانستان است. این سازمان در هر فصل با آموزش بیش از ۲۰۰۰ قرآن‌آموز در سطوح آموزشی شش‌گانه خود بدون وابستگی به نهادهای سیاسی در خدمت نسل جوان کشور اسلامی افغانستان می‌باشد. علاوه بر این؛ مراکز آموزشی بی‌شماری از نظام آموزشی این سازمان استفاده می‌کنند.
He is the founder of a new method in learning the Holy Quran with three axes of good reading, understanding and good practice of the Holy Quran in Afghanistan. This organization serves the young generation of the Islamic Republic of Afghanistan in each chapter by training more than 2,000 Quran learners in its six levels of education without dependence on political institutions. Furthermore; Countless educational centers use the educational system of this organization.
کتابخانه بینات

App Information of کتابخانه بینات

App Name کتابخانه بینات v1.1.2
Genre Books & Reference, Games
Size7.5M
Latest Version1.1.2
UpdateAugust 18, 2021
Package Nameaf.bayyenat.book
Rating
Installs50+
PUBG Mobile India APK now available
This is default text for notification bar